Vrácení zboží do 14 dnů

VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ

Vrácení u nás zakoupeného zboží během zákonné 14ti denní lhůty je u nás samozřejmostí.

Lhůta počíná běžet dnem jeho převzetí - vyzvednutí na naší prodejně nebo přijetím od doručovatele.

Pro využití 14ti denní lhůty je rozhodné, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta trvá 14 kalendářních dní, nikoliv pracovní, počítány jsou i soboty, neděle, státní svátky. Pokud není vracené zboží vráceno společně s odstoupením od smlouvy (to může být uskutečněno například e-mailem), je nutné vracené zboží bez zbytečného prodlení vrátit na adresu prodávajícího: Jan Plšek, Příčná 18, 763 16 Fryšták. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Vrátit můžete samozřejmě i již rozbalené zboží, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení, poškození či znečištění. Pokud bude uvedení věci do původního stavu vyžadovat náklady prodávajícího, může tyto náklady požadovat k úhradě. Vzniku těchto nákladů můžete předejít uvedením vraceného zboží do původního stavu před jeho vrácením (očištění, zabalení do originálního obalu apod.).

Vrácené zboží doplňte vždy průvodním dopisem obsahujícím: identifikací Vaší osoby, číslo objednávky, z které zboží vracíte, aktuální kontaktní údaje a informaci o čísle bankovního účtu na který si přejete vrátit kupní cenu zboží.

Možnost využít 14ti denní lhůty pro vrácení objednaného zboží nemáte v případě nákupu zboží na firmu - pokud do objednávky uvedete IČ či jinak vyplníte údaje firmy.

Formálně je odstoupení od kupní smlouvy popsáno v části Obchodních podmínek nazvané Odstoupení od kupní smlouvy.